Statistikperioder - Skapa perioder

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Statistik - Statistikperioder - Skapa perioder

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Statistikperioder
Avräkningsperioder

När ett nytt statistikår ska påbörjas i administrationen kan nya perioder för året behöva registreras. Istället för att registrera varje statistikperiod för det nya året manuellt, kan detta skötas automatiskt genom funktionen Skapa statistikperioder.

 Uppgifter föreslås

Beroende på tidigare registrerade statistikperioder, föreslås datumintervall för nya perioder som ska skapas. Om t.ex. sista registrerade statistikperiod är 201912, kommer dialogen att föreslå 12 perioder (kalendermånader) med start från 202001. Om det saknas statistikperioder för flera år, kommer perioder för saknade år även att föreslås.

Med intervall vecka

Om tidigare registrerade perioder är registrerade per vecka, kommer istället t.ex. 52 veckor att föreslås i dialogen om ett kalenderår ska skapas.

De veckor som föreslås är då kalenderveckor, alltså motsvarande som visas om man öppnar kalendern vid ett datumfält i dialogen.

 Förhandsgranskning av perioder

Baserat på den startperiod samt det datum och intervall som har föreslagits och eventuellt förändrats i dialogen, kommer de statistikperioder som är i begrepp att skapas att visas i förhandsgranskning i dialogen. Genom att kontrollera förhandsgranskningen, kan man säkerställa att rätt perioder kommer att skapas när knappen F7 - Skapa trycks.