Borttagningslogg

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Statistik - Borttagningslogg

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Borttagningslogg är funktion för spårbarhet vid borttagning av t.ex. order, samt även borttagningar och byten av nummer för kunder, produkter och leverantörer. Loggen kan alltså användas för att t.ex. spåra ett tidigare produktnummer som har bytt nummer, och används även av t.ex. vid e-handel i webshop får att hålla reda på utförda borttagningar och byten som har gjorts i systemet.

Typ anger om t.ex. en order, serviceorder eller beställning har tagits bort, eller om en kund, leverantör eller produkt har tagits bort eller bytt nummer.

Åtgärd visar om en borttagning eller ändring av nummer har utförts.

Nummer avser t.ex. ett ordernummer eller ett produktnummer.

Till nummer registreras bara vid byte av nummer på kunder, leverantörer & produkter och visar det nya numret efter bytet.

Benämning kan vara produktens benämning vid bytet, eller kundens namn vid borttagning av en order.

Datum anger när borttagning eller ändring av nummer har utförts, baserat på systemdatum.

Signatur avser den inloggade användarens signatur vid borttagningstillfället.

Datornamn visar namnet på den fysiska terminal där åtgärden har utförts.

Datoranvändare avser användare inloggad i Windows.

Typer i borttagningsloggen

Följande typer och möjliga åtgärder kan förekomma i loggen:

Typ

Åtgärd

Kund

Borttagning / Byte av nummer

Produkt

Borttagning / Byte av nummer

Leverantör

Borttagning / Byte av nummer

Produktgrupp

Borttagning

Specialprislista

Borttagning

Order

Borttagning

Serviceorder

Borttagning

Beställning

Borttagning

Sök i borttagningslogg

För att ta fram en transaktion i loggen är det möjligt att använda sökfunktionen för att lättare hitta en förekomst när loggen har växt i storlek.
Funktionen gör det möjligt att utföra sökning på alla tillgängliga kolumner såsom Typ, Åtgärd, Nummer, Benämning eller Datum då transaktionen registrerades.

Tryck på krysset eller blanka sökfältet för att återställa listan till alla transaktioner i loggen.

Tangentbord. När fönstret med loggen öppnas har listan fokus för att kunna bläddra med tangentbordet. Genom att trycka Shift+Tab eller Shift+Enter aktiveras inmatning i sökrutan, och Tab / Enter återgår till listan.

Rapportering av borttagningslogg

För export och eventuell vidare bearbetning av materialet i loggen, välj mellan följande alternativ vid högerklick i listan:

Granska innehåll i skärmlista på Bildskärm skapar en utskrift till bildskärm av loggen.

Skriv ut innehåll i skärmlista visar en skrivardialog för val av skrivare för utskrift av loggen.

Skicka innehåll i skärmlista till Excel innebär att ett nytt kalkylblad skapas i Microsoft Excel och bladet innehåller skärmlistan i sin helhet för eventuell vidare bearbetning av materialet.

Ta bort äldre transaktioner från borttagningslogg

För att ta bort äldre transaktioner ur loggen som inte längre är relevanta används funktionen Ta bort statistik där t.o.m. borttagningsdatum anges och alla transaktioner fram till detta datum tas bort ur loggen. För vidare information se följande avsnitt:


Se även: