Översikt Språkstöd i Winbas

Winbas hjälp

Inställningar för språk som används och visas i olika sammanhang i Winbas hanteras i flera nivåer. Första gången valet av språk kan göras är vid serverinstallationen, alltså när Winbas installeras.

Efter en ny installation kommer systemets språk att användas som förslag vid nya företag och nya användare, och kan också ändras i det enskilda fallet.

Stödet för olika språk gäller t.ex. alla ledtexter som visas i alla fönster, dialoger och rapporter. Ledtexter i fönster och dialoger bestäms då i första hand på användarnivå, d.v.s. olika användare kan använda olika språk i en och samma installation av Winbas.

 

Ny installation på server

När en serverinstallation utförs kan språk väljas, och det språk som väljs kommer visa ledtexter och dialoger under själva installationen i språket.

Detta språk kommer vid nyinstallation också att ligga till grund för den första användaren som skapas (WB - Supervisor). Språket kommer också att användas i företaget som skapas (Winbas Exempel) för inställningar och ett antal grundregister, såsom t.ex. Kontoplan, Transportsätt och Betalningsvillkor.

Observera att valet av språk vid serverinstallation enbart påverkar inställningarna kring språk om det handlar om en ny installation. Vid uppgradering av version kommer tidigare språkinställningar att gälla för installationen. Språket som väljs kommer dock alltid att visas i ledtexter och dialoger under själva installationen.

Systeminställningar

När Winbas startas efter en nyinstallation kommer språket att gälla både användaren och företaget, samt även vara satt som Systemspråk i Systeminställningar. Det systemspråk som angavs vid installationen kan alltså därefter ändras i Systeminställningar och kommer sedan att föreslås när t.ex. ett nytt företag skapas.

Nya användare kommer automatiskt att få det språk som är angivet som systemspråk, men kan själva eventuellt förändra detta genom Inställningar för användare, via symbolen och snabbmenyn i statusraden - eller direkt vid klientinstallation

Klientinstallation

När Klientinstallation därefter körs på varje annan dator i nätverket återfinns också valet av språk. Om en förändring av språket sker vid Klientinstallation kommer detta språk enbart att gälla för den enskilda användaren. Användaren kan sedan förändra sitt språk inne i själva Winbas vid behov. Detta görs då i Inställningar för användare.

Inställningar för användare

Genom att välja Inställningar för användare och på första fliken Fönster / Utseende ange ett annat språk och därefter trycka Verkställ, kommer alla fönster och dialoger att visas i detta språk. Inställningen kan alltså användas för användare som föredrar ett annat språk än svenska, men ändå är verksamma i ett svenskt företag.

 

Statusraden i Winbas

Via symbolen och snabbmenyn i statusraden i Winbas huvudfönster kan man direkt påverka inställningen för språket och snabbt skifta språk i olika situationer, t.ex. när en rapport ska skrivas ut i ett annat språk. Om ett annat språk väljs snabbmenyn i kommer alla fönster och dialoger att ändras till detta språk och inställningen sparas automatiskt för användaren.

 

Företagets Språk

Språket i det enskilda företaget bestämmer t.ex. själva innehållet i grundregister såsom Kontoplan, Balans / Resultatrapport m.m. och dessa register blir då gemensamma för alla användare. Om företaget redovisar i Sverige och företagets språk är svenska, kommer alltså grundregister alltid att vara i svenska oavsett användarens språk.

Företagets språk kan anges direkt vid skapandet av ett nytt företag:

Nytt företag

Företagets språk bestämmer även språket för automatiskt genererade texter t.ex. vid olika typer av konteringar samt t.ex. språket i fasta ledtexter när ett kvitto skrivs ut i kassan, såsom vid kortbetalning och kontrollenhet.

Ett befintligt företags språk kan vid behov förändras i företagsinställningarna:

Språkpaket för grundregister

När företagets språk ändras i Inställningar Allmänt kan även berörda grundregister automatiskt konverteras till det nya språket. En översättning av befintliga register kommer då att utföras och berör då de transaktioner i grundregister som skeppas som standard med Winbas t.ex. standardkonton i kontoplanen. Eventuella manuellt registrerade konton som inte finns i grundutförandet kommer inte att översättas utan detta för då göras manuellt. Detta gäller då även t.ex. transaktioner i grundregister såsom Transportsätt , Betalningsvillkor eller E-Blanketter.

Utskrifter

Följande gäller vid olika typer av utskrifter med avseende på inställningar för språk:

Listor och rapporter designas och skrivs ut med rubriker i det språk som användaren har valt i personliga inställningar.

Blanketter designas med ledtexter i användarens språk, och språket på själva utskriften bestäms av kundens språkkod. Alla blanketter finns på svenska och engelska i grundutförande, vilket innebär att fritexter på blanketter vid utrikes handel inte behöver översättas manuellt från början när språket är engelska. Enbart egna texter som inte förekommer i blankettens standardutseende får då läggas till manuellt.

En blankett på engelska kan kopieras in i det aktuella företaget via kopiering från standardblankett. I detta fall väljs alternativet < Återställ till standardblankett > med den aktuella blankettypen och språkkod EN.

Kassakvittots automatiskt genererade texter från kontrollenhet och kortbetalning skrivs i det språk som är inställt för det aktuella företaget. Om företaget redovisar i Sverige och företagets språk är svenska, kommer alltså kvittot också att vara på svenska.

Säljstöd

Winbas Säljstöd följer inställningen för språk som man tidigare har gjort i Winbas, och kommer på samma sätt att visa ledtexter i fönster och dialoger i det språk som har valts av användaren. Till skillnad från Winbas som direkt skiftar språk i öppna fönster, måste Säljstöd startas om för att visa det aktuella språket när detta har förändrats inne i Winbas.

Inläsning av prislistor

På samma sätt stöder även det fristående programmet Inläsning av prislistor och produkter till Winbas det språk som har valts av användaren i Winbas. När Inläsning av prislistor startas, används språket som är angivet via inställningen i Winbas för den aktuella användaren och datorn.

Databasverktyg

Även Databasverktyg följer det språk som användaren har valt i Winbas. Databasverktyg startas då på samma sätt med det språk som tidigare har valts.