Databasverktyg - Skicka databas

Winbas hjälp

Databasverktyg

Efter överenskommelse med Winbas Support kan en databas behöva skickas för analys av frågor rörande data i företagets databas. Databasen skickas då över FTP (File Transfer Protocol) till www.winbas.com, där supportavdelningen kan bearbeta datan.

Internetanslutning och databasstorlek

För att använda denna överföring krävs en internetanslutning, som helst är relativt snabb beroende på databasens storlek. Databasens storlek går att utläsa i skärmlistan över företag, eller genom att högerklicka i listan och därefter välja egenskaper. Den komprimerade storleken brukar bli 10 till 20 procent av den ursprungliga filstorleken.

Överföringens två steg

Överföringen utgörs av två steg där första steget består i att komprimera databasen i zip-format och andra steget är själva överföringen.

 Komprimering till zip-format

Komprimerar databas till C:\Winbas\Winbas_A.zip...

Den aktuella databasen komprimeras till en temporär lokal fil i den dator där överföringen ska köras ifrån. Filnamnet kommer att bestå av företagsnamnets åtta första tecken utan mellanslag. På skärmen indikeras att komprimeringen håller på att utföras och själva processen ligger som ett minimerat fönster i Aktivitetsfältet. När komprimeringen är slutförd kommer denna aktivitet att avslutas och själva överföringen tar därefter vid.

 Överföring via FTP

Skickar Winbas_A.zip till ftp://www.winbas.com...

Efter att komprimeringen är slutförd startar själva överföringen. Överföringstiden är då beroende av typen av internetanslutning och den komprimerade filens storlek. När filen är skickad stängs meddelandet som indikerar att filen håller på att överföras. Har inget fel uppstått i samband med överföringen, visas inget ytterligare meddelande.


Om någon typ av fel inträffat vid överföringen visas ett meddelande om orsaken till felet, kontakta i detta läge Winbas Support.