Winbas Hjälp

Winbas hjälp

Winbas Hjälp, ett system i systemet

Winbas Hjälp

Winbas Hjälp distribueras med Winbas installationsprogram och utgörs av den samlade filen Winbas.chm, vilket är en så kallad kompilerad html-hjälpfil. Denna fil innehåller den samlade dokumentationen för Winbas och andra program, såsom Säljstöd som installeras tillsammans med affärssystemet.

Winbas

Från Winbas och andra program i Winbasgruppen kan det berörda avsnittet för den funktion som tillfället är öppen alltid aktiveras med hjälp av tangenten F1 eller knappen Hjälp. Knappen visas alltid längst ut till höger i knappraden.

Exempel

Gå till Utskrifter Administration och första kolumnen Kunder / reskontra. Markera alternativet Kundreskontra och tryck knappen Hjälp och avsnittet Kundreskontra kommer att visas på skärmen.

Öppna Leverantörer och välj fliken Övrigt, tryck knappen Hjälp och avsnittet Leverantörer - Övrigt visas på skärmen.

Visa enskilda dialoger har även en hjälpknapp längst ner till vänster beroende på dialogens utseende och funktion. Oavsett om knapp visas eller inte, kan alltid F1 tangenten användas för hjälp om funktionaliteten för den aktuella dialogen.

På detta sätt interagerar systemet alltid med hjälpen och i vissa fall kan det omvända även vara fallet - att man från det installerade hjälpsystemet startar en funktion i Winbas eller Windows. Notera att den typ interaktion enbart kan ske via det installerade hjälpsystemet och inte från Internet beskrivet nedan.

Winbas Hjälp Online

En fördel med html-hjälpen beskriven ovan är att samma innehåll som finns i själva hjälpfilen även publiceras direkt på Internet. Detta innebär att trots att man kanske har en äldre version av Winbas installerad kan man via Internet informera sig om kommande tillägg och funktioner i Winbas och detta sätt fatta beslut om en eventuell tidigare uppgradering. På Internet presenteras informationen enligt standarden WebHelp 3.

Om hjälpsystemet körs lokalt - öppna Winbas Hjälp Online via följande adress:

www.winbas.com www.winbas.com/help

Flikar i Winbas Hjälp

Innehåll

Innehåll ger en logisk översikt som följer programmets uppbyggnad och arbetsgång. Genom att använda innehåll som en startpunkt för en frågeställning ges en överskådlig vy över programmets och hjälpsystemets innehåll. Ifrån innehåll kan hela hjälpsystemets innehåll nås, antigen från en nod i trädsystemet eller via en underliggande länk till ett huvudavsnitt.

Index

Syftet med fliken index liknar motsvarigheten i bokform. Genom att använda index kan man utan att veta exakt var en funktion eller beskrivning är placerad, leta efter ett speciellt ord eller fras. Ibland kan det även handla om att man känner en synonym till ett begrepp som används i Winbas som då inte är sökbar eller återfinns i Innehåll. På detta sätt kan man då lokalisera de berörda avsnitten, även om avsnittets och Winbas terminologi skiljer sig från synonymen.

Varje fras i index kan referera till en eller flera artiklar, genom att dubbelklicka på den önskade frasen visas antingen artikeln om det bara finns en referens. Finns det flera artiklar visas dessa i en lista och på grundval av rubriken i listan kan ett lämpligt avsnitt väljas.

Sök

Genom att använda den indexerade sökfunktionen kan man mycket fort hitta befintliga ord i hjälpsystemet. Efter utförd sökning visas en lista över de hittade avsnitten, man kan då med ledning av avsnitts rubrik eller innehåll leta efter relevant information. Dubbelklicka i listan för att visa det aktuella avsnittet.