Säljstöd Vanliga fält

Winbas hjälp

Vanliga fält i Organisationer och Kontakter.

Adressuppgifter till företaget och kanske även kontakten, med funktionen Visa på karta som visar en karta kopplad till adressuppgifter på ett företag eller kontakt. Via registrerad besöksadress, utdelningsadress eller postadress kan man visa på platsen för adressen på kartan var som helst i världen genom en länk till Google maps. Väl inne i Google maps kan man sedan skriva ut, skicka vidare, eller få en vägbeskrivning till adressen.

Telefon till företaget och kanske mobiltelefon till kontakten som eventuellt även också kan användas för automatiskt uppringning från datorn.

E-mail Företagets centrala e-mailadress eller kontaktens egen e-mailadress. Genom att klicka på brevsymbolen till höger startas t.ex. Microsoft Outlook eller annat e-mailprogram är inställt som standard.

Internet URL Företagets adress till hemsidan. Genom att klicka på internetsymbolen startas t.ex. Microsoft Internet Explorer eller den läsare som är standard och den aktuella sidan öppnas.

Kund/Levnummer Kund och Leverantörsnr representerar det eventuella nummer som organisationen har, om denna är kund och / eller leverantör i Winbas. Finns inget kund eller leverantörsnummer kan man klicka på knappen (dubbelpilen) till vänster för att skapa en kund eller leverantör av den aktuella organisationen i något av Winbas administrativa företag.

OrganisationsID/KontaktID Har ingen koppling till kund/leverantörsnummer. OrganisationsID/KontaktID är ett internt nummer för att hålla ordning på organisationer och kontakter registrerade i Säljstöd.

Säljare Möjlighet finns att koppla en organisation till en viss säljare. Här kan man också selektera per säljare.

Lägg till i adressbok Man kan här koppla organisationen/kontakten till Microsoft Outlook.

Distrikt Kan väljas in från de distrikt som har registrerats under Arkiv. Med hjälp av distrikten kan man sedan utföra selektering.

Aktiviteter ger möjlighet att ange olika grupper av aktiviteter. Vid selektering av organisationer kan man skapa en aktivitet som är knuten till den selektering som gjorts och som sedan kan användas för att göra selekteringar och/eller kontroller. Exempelvis selekterar man ett antal organisationer som ska erhålla julkort. I samband med selekteringen bestämmer man att de ska knytas till aktiviteten julkort.

Branscher/Intressen Används för att knyta organisationerna till olika branscher. Branscher kan läggas upp via register under Arkiv. På kontakt används detta fält till intressen.