Säljstöd Distrikt

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Distrikt

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Distrikt är ett underregister för att lättare kunna välja in ett distrikt vid registrering av Organisationer.

Att ange ett distrikt på organisationen gör det möjligt att selektera på begreppet distrikt för att senare koppla alla inom distriktet till exempelvis en aktivitet.