Säljstöd Terminologi och beteckningar

Winbas hjälp

Organisationer och Kontakter i Säljstöd

Namn i Säljstöd

Avser

Organisationer

Företag, skola eller annan typ av förening.

Kontakter

Kontakt på ett företag, referensperson eller annan, t.ex. privat kontakt.

Konversation Säljstöd - Winbas

Namn i Säljstöd

Motsvaras i Winbas av

Organisationer

Kunder och Leverantörer

Kontakter

Referenser till Kunder och Leverantörer