Säljstöd Intressen för kontakter

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Intressen för kontakter

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Intressen för kontakter är ett underregister för att lättare kunna välja in en eller flera intressen vid registrering av Kontakter.

Intressen registreras för att Kontakter ska kunna grupperas med hjälp av detta begrepp. Gruppering av kontakter gör det möjligt att senare selektera på vissa begrepp och senare koppla alla med olika intressen till exempelvis en aktivitet i kombination med andra urvalsbegrepp.

Registrering av intressen i Kontakter

Om ett intresse inte finns registrerat i registret med intressen, kan det automatiskt läggas upp direkt vid registrering av nytt intresse på kontakten.

Ett exempel på ett intresse skulle kunna vara Golf. Vid kallelse till en företagstävling selekteras de aktuella kontakterna fram med hjälp av begreppet.