Växlar i Winbas kommandorad

Winbas hjälp

Genom att högerklicka på Winbas-ikonen i Winbas programgrupp nås Egenskaper för programmet. Dialogen för egenskaper kan se en aning olika ut för de olika operativsystemen.

Genom att förändra fältet som innehåller sökvägen till Winbas.exe kan olika växlar anges. Dessa växlar påverkar hur Winbas startas och anges efter programmets namn, den s.k. kommandoraden.


Exempel på kommandorad för att starta Utskrift av fraktsedlar.

Möjliga växlar

Växel anges alltid med mellanslag efter programnamnet - Winbas.exe

Växel

Betydelse

Ftg1.mdb

Startar alltid företaget med databas Ftg1.mdb på datorn där detta anges. (Normalt startas det senast använda företaget för den inloggade användaren.)

SQL;Server;Ftg1

Öppnar anslutning till SQL Server på servern Server med databasen Ftg1 på den aktuella datorn.

Ftg1.mdb /F

Öppnar alltid databasen Ftg1.mdb med Utskrift av fraktsedlar.

/L

Förbigår Automatisk inloggning på aktuell arbetsstation och det ordinarie förfarandet för inloggning träder i kraft.

/U=WB;PW

Ignorerar generella inställningar för inloggning och använder specificerade inloggningsuppgifter angivna i växeln. Anslutningsväxeln blir enligt exemplet, där WB avser signaturen och PW lösenordet.

/S=30

Stänger av Winbas efter ett antal minuters inaktivitet. T.ex. 30 minuter som enligt exemplet. Växeln ignorerar andra eventuella generella systeminställningar för automatisk utloggning eller avstängning.

Växeln /U

Genom att ange signatur och lösenord i växeln på kommandoraden, kommer uppgifterna att gälla på samma sätt som om de hade angivits i den ordinarie dialogen för inloggning. Om anslutningen är en giltig inloggning kommer heller inte dialogen för inloggning att visas.

C:\Program\Winbas\Winbas.exe /U=WB;PW

Ett användningsområde för växeln /U kan t.ex. vara när Winbas startas automatiskt av externa applikationer, för t.ex. utskrift av följesedlar via Winbas push-teknik. Detta t.ex. när lagerpersonalen kvitterar en order plockad i handdator/surfplatta och vidare utskrift sker på en server eller obemannad arbetsstation.

Kombination växeln /U och växeln /S

För att starta användare med signaturen WB och lösenordet PW och därefter avsluta programmet efter 30 minuters inaktivitet blir kommandoraden enligt följande:

C:\Program\Winbas\Winbas.exe /U=WB;PW /S=30

Kombination av företag och växlar

Med ett specificerat företag på en SQL Server i kommandot skulle kombinationen kunna bli enligt:

"C:\Program Files (x86)\Winbas\Winbas.exe" SQL;SQLT102\SQL2017;Winbas_Ftg1 /U=WB;PW /S=30

Även exemplet ovan skulle kunna belysa hur en extern anpassning eller script öppnar en instans av Winbas via Winbas push-teknik för att t.ex. utföra en körning nattetid, för att sedan stänga ner sessionen igen via automatisk utloggning.