Winbas hjälp

www.winbas.com Gå till winbas.com

Gå till winbas.com för information om nyheter, de vanligaste frågorna om support och utbildning m.m.

support@winbas.com Kontakta Winbas support

Vid övriga frågor kontakta Winbas AB.

  Winbas hjälp

Hjälp om Winbas Hjälp 

Winbas hjälp innehåller information om nyheterna i Winbas och hjälpavsnitt för alla funktioner i affärssystemet. Var man än befinner sig aktiveras aktuellt hjälpavsnitt genom att trycka tangenten <F1> eller välja knappen <Hjälp>.

 

Välj Nyheter för att läsa om vad som är nytt i denna version av Winbas.

  Meny och knapprad

Nedan visas den meny och knappraden som finns i Winbas. Om markören användes för att klicka på ett av alternativen på menyraden, t.ex. Fönster eller en av knapparna på knappraden visas det aktuella hjälpavsnittet.

 • Klicka på menyalternativ eller knapp för hjälp om avsnittet

Registreringskort och licenskod

Börja med att gå till frågetecken (?) och välj Om Winbas. Här skriver du ut registreringskort och registrerar licenskod. Skriv ut registreringskortet och läs igenom, fyll i uppgifterna och skicka till Winbas AB för att erhålla licenskod.

Viktiga inställningar och rutiner

  Administration

Det finns möjlighet att utforma administrationens huvudmeny både med vilka alternativ som skall ingå och med en logotype som symboliserar företaget för att ge administrationen en personlig prägel.

  Bokföring

  Exempelföretag

När användandet av Winbas påbörjas efter installationen finns alltid företaget Winbas Exempel med efter nyinstallation. Övning i hantering av de olika funktionerna i Winbas kan då utföras i exempelföretaget.

På Winbas installationsCD finns även ett antal exempelföretag, dessa företag kan installeras under själva installationsförfarandet av Winbas eller i efterhand kopieras via alternativet Exempelföretag från CD-ROM i Nytt Företag.

  Fördelningar Inventarier Projekt Kontoplan Leverantörer Produkter Kunder Utskrifter Bokföring Utskrifter Administration Bokföring Administration Frågetecken - Hjälp Fönster Huvudrutiner Redigera Arkiv Bokföringens räkenskapsår Ändra systemdatum Skicka e-mail till support Anpassa knapprad Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp Winbas Skrivbord Winbas Navigatör Söklistor Rapporter Kassa Språk