Avdrag - Fasta avdrag

Winbas hjälp

Översikt Transporter
Avdrag

Genom att lägga upp s.k. fasta avdrag för avdrag som är återkommande såsom fast provision, insatskapital eller procentandel på inkört belopp kan dessa sedan skapas som avdrag på avräkningen genom utförande av rutinen Utför fasta avdrag eller ränteberäkning.


Fast belopp / Procentsats anger om avdraget ska anges som ett fast belopp eller en procentsats på inkört belopp.

Fordon eller åkare som avdraget avses ska alltid anges på det fasta avdraget. Ange ett registrerat fordon eller åkare med nummer eller genom att välja knappen pil-ner.

Typ kan anges för att senare kunna särskilja det fasta avdraget vid körning av Utför fasta avdrag. Man kan alltså vid körningen välja att enbart inkludera fasta avdrag av en viss typ.

Produkt anges med nummer eller hämtas med söklistan vid nummer eller benämning.

Antal perioder visas enbart om det fasta avdraget avser ett Fast belopp. Beloppet som sedan anges kommer då att fördelas på angivet antal perioder med start från angiven From period.

From period utgör startperioden för ett fast belopp fördelat på ett antal perioder. Vid typen Procentsats avser perioden den period som det inkörda beloppet är på i Transportsedlar som i sin tur ligger till grund för avdraget.

Totalt belopp / % på inkört belopp anges som ett belopp eller en procentsats beroende på om avdragstypen är Fast belopp eller Procentsats.

Konto, Resultatenhet, Projekt och Momskod

Liksom på själva avdraget kan ett fast avdrag registreras med de fyra begreppen Konto, Resultatenhet, Projekt och Momskod beroende på Inställningar för Order. Begreppen kommer då att följa med till avdraget när detta skapas.

Konto föreslås från produktgruppens konto för varukostnad. Konto som anges kan inte vara samma som det åkarskuldkonto har angivits i Inställningar för transporter. Om motsvarande konto ska användas, registrera istället ett annat konto i kontoplanen och använd istället detta konto på avdraget.

Resultatenhet föreslås från åkaren / fordonet om resultatenhet är angivet på åkaren eller fordonet.

Projekt föreslås från åkaren / fordonet så är angivet.

Momskod hämtas från produktens momskod.