Avdrag

Winbas hjälp

Översikt Transporter

Registrering av kostnader, förskott m.m. Dessa transaktioner betraktas som negativa på den avräkning som skrivs på per åkare. Först kommer utförda uppdrag, Transportsedlar och därefter kommer registrerade Avdrag. Nettoresultatet kan sedan betalas ut genom leverantörsreskontrans betalningsrutiner, t.ex. via Telebankgiro.

Period avser den period som avdraget ska registreras på. Perioden föreslås på grundval av inställning gjord för Avräkningsperiod i Inställningar Transporter. Genom att ange en period visas eventuellt tidigare registrerade avdragstransaktioner i skärmlistan.

Fordon. Ange ett registrerat fordon med nummer eller genom att välja knappen pil-ner.

Produkt anges med nummer eller hämtas med söklistan vid nummer eller benämning.

Konto, Resultatenhet, Projekt och Momskod

För de fyra begreppen Konto, Resultatenhet, Projekt och Momskod återfinns i Inställningar Order alternativen Syns ej, Syns men ändras ej och Syns och ändras. Beroende på dessa inställningar kan begreppen visas och även vara möjliga att förändra vid registrering. Om inte begreppen visas kommer de att automatiskt att registreras i bakgrunden. Administratören väljer alltså själv hur registrering ska göras, t.ex. om man önskar att förändra kontonummer för varje orderrad, väljer man alternativet Konto - Syns och ändras.

Konto föreslås från produktgruppens konto för varukostnad. Konto som anges kan inte vara samma som det åkarskuldkonto har angivits i Inställningar för transporter. Om motsvarande konto ska användas, registrera istället ett annat konto i kontoplanen och använd istället detta konto på avdraget.

Resultatenhet föreslås från åkaren / fordonet om resultatenhet är angivet på åkaren eller fordonet.

Projekt föreslås från åkaren / fordonet så är angivet.

Momskod hämtas från produktens momskod.


F5 - Fasta avdrag ger möjlighet att lägga upp s.k. fasta avdrag för avdrag som är återkommande såsom fast provision eller insatskapital. Dessa kan sedan skapas som avdrag på avräkningen genom utförande av fasta avdrag eller ränteberäkning.

F6 - Utför avdrag innebär att dialogen för att skapa avdrag baserat på de fasta avdrag som finns registrerade visas. Genom att sedan ange vissa parametrar som t.ex. den period som avdragen avser, kan dessa avdrag sedan ligga till grund för avräkningen till åkaren.