Avdrag - Utför fasta avdrag eller ränteberäkning

Winbas hjälp

Översikt Transporter
Avdrag

Genom att välja knappen Utför avdrag kommer avdrag att skapas baserat på de fasta avdrag som finns registrerade för den period som väljs. Dessa avdrag ligger sedan till grund för avräkningen till åkaren.

Utför avdrag för period avser utförande av fasta avdrag registrerade fram t.o.m. den period som anges, eller ränta för perioden som anges.

Fasta avdrag skapar avdrag på fat belopp eller procentsats baserat på värden angivna i Fasta avdrag. Genom att ange Typ och eller Produktnummer kan urvalet begränsas beroende på vad som är angivet på det fasta avdraget.

Ränteberäkning kommer att utföra avdrag märkta med Ränta för den angivna perioden och med angiven räntesats.

Ränta på ingående saldo avser istället ränta på åkarens ingående saldo och baseras på det antal dagar som utgör skillnaden mellan Fr.o.m. datum och T.o.m. datum.