Littera

Winbas hjälp

Översikt Transporter

Littera är ett uppsamlingsbegrepp vid hanteringen av transportsedlar. Genom att registrera littera i grundregistret, kan dessa väljas in i samband med registrering av transportsedlar.

Kundnummer. Ange till vilken kund som begreppet ska kopplas. När denna kund väljs vid registrering kommer förekomster av littera på kunden att kunna väljas.

Littera är själva begreppet som knyts till kunden för att användas vid registrering.

Text sätts leveransadressens utdelningsadress vid fakturering av transportsedlar, tillsammans med Littera som utgör namnet i leveransadressen. Om kunden istället har en leveransadress angiven med samma namn som Littera kommer istället uppgifter från kundens leveransadress att användas som fakturans leveransadress.