Winbas Utbildning

Winbas hjälp

Kursschema

Tillsammans med Er utvärderar vi inte bara hur de olika rutinerna skall användas. Det är också viktigt att användarna kan få löpande utbildning och handledning eftersom man inte rimligen kan tillgodogöra sig all information på en gång.

Winbas Installation och grundutbildning

Utbildningsplanen för de olika medarbetarna sätts samman så tidigt som möjligt. Den skall dels innehålla en igångstart utbildning (ofta startar man upp systemet stegvis d.v.s. en rutin eller modul i taget), men den innehåller även en mer långsiktig planering eftersom frågor och mer ingående utbildning bara blir bättre om användaren har en viss erfarenhet av systemet. Denna utbildning sker alltid hos Er.

Winbas Säljstöd

Denna utbildning sker gemensamt i utbildningslokaler runt om i landet och syftar till att ge Er kunskap i effektiv kommunikation och offensiv marknadsföring med hjälp av Winbas affärssystem.

Kursen omfattar följande:

Kursen är en dag. Se årets kursschema.

Winbas Uppföljning

Det pågår en ständig utveckling av Winbas. Vid varje uppdatering har det tillkommit nya funktioner och andra har förändrats och förbättrats. Att varje gång sätta sig in i och testa dessa förändringar kan vara ganska tungt. På uppföljningskurserna går vi igenom nyheterna och visar vilken nytta man kan ha av dem.

Kursen är en dag. Se årets kursschema.

Winbas och Microsoft Excel grundkurs

För dig som "bara" arbetar i Winbas och inte kan något, eller mycket lite om Excel eller Word.

Under dagen går vi bl.a. igenom:

För många som genomgått utbildning i t.ex. Excel direkt, visar det sig efter en tid att man har svårt att tillgodogöra sig sina nyvunna kunskaper. Möjligen kan det vara lättare att gå denna kurs först för att sedan välja en mer renodlad Excel-kurs. När man har en uppfattning om vad man ska använda sina kunskaper till är det lättare och mer tillfredställande att jobba med programmen. Genom denna kurs får vi en praktisk användning för både Excel och Word.

Kursen är en dag. Se årets kursschema.

Winbas med Avancerad Excel

Skapa direktlänkar till Winbas från Excel. Alla förändringar som görs i Winbas syns direkt i exceldokumentet.

Vi skapar villkor, sorteringar och beräkningar i Query.

Vi går igenom vilken information vi får ut av tabellerna i Excel, och hur man sedan presenterar dessa uppgifter med hjälp av pivottabeller. Pivot används för att göra tabeller överskådliga, och möjligheterna är oerhört stora, man kan vrida data på längden, tvären och bredden. Vi skapar även egna beräkningsfält i pivotabellen.

Vi kommer att gå igenom Winbas tabeller, vad som lagras i de olika tabellerna och vilka relationer man ska välja.

Kursen är på två dagar. Se årets kursschema.

  Gå till www.winbas.com