Utskrifter Administration - Räntetransaktioner

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Utskrift av underlag för Räntefakturering med transaktioner skapade vid Kundinbetalningar eller manuellt registrerade i Räntetransaktioner.

Urval och utseende

Kundnr. Ange intervall för kunder eller välj en specifik kund via söklistan.

Utskrift sker per kund i intervallet angivet för kunder, med summering av räntebeloppet i SEK på respektive kund och total summa i intervallet.

För att summering ska utföras i systemvalutan (SEK), ska kolumnen Räntebelopp SEK vara invald.


Utskriften motsvarar beroende på design av räntetransaktioner, innehållet i skärmlistan för Räntetransaktioner. Se även avsnittet Skicka innehåll i skärmlista till Excel, för direkt bearbetning i samband med registrering i rutinen Räntetransaktioner.