Räntefakturering

Winbas hjälp

När Räntefakturering utförs skapas räntefakturor utifrån befintliga transaktioner märkta med åtgärden Räntefaktura i räntetransaktioner.

Intervall för kunder och gränsbelopp

 Kundnummer

Intervallet bearbetar alla kunder med räntetransaktioner med kundnummer inom det angivna intervallet. Man kan välja att räntefakturera en, flera eller alla kunder genom att ange Fr.o.m. Kundnummer och T.o.m. Kundnummer.

 Valutakod

Genom att ange ett intervall för valutakod kan räntefaktureringen även begränsas till räntetransaktioner med en viss valuta.

Om inte valuta anges kan istället flera fakturor skapas till en kund som tidigare har fakturerats i olika valutor. I detta fall skapas en faktura per valuta baserat på kundens räntetransaktioner.

 Gränsbelopp

Gränsbelopp anger det lägsta beloppet för räntefaktura. Vid angivelse av ett gränsbelopp på t.ex. 100 kommer det inte att skapas någon räntefaktura som underskrider 100 kr. Gränsbeloppet anges alltid i systemvalutan (SEK) och fakturor i utländsk valuta kommer då att räknas om mot valutatabellen vid jämförelsen.

 Direktutskrift fakturor

Som ett komplement till att gå till Utskrifter Administration för att skriva ut fakturor efter en körning där flera fakturor har skapats, kan man istället välja att göra utskriften av hela körningen direkt från faktureringsdialogen.

På detta sätt kan man utföra fakturering, utskrift, kanske skicka e-mail och eventuell arkivering av alla skapade fakturor i ett och samma moment i dialogen. Man kan också använda funktionen som en direkt förhandsgranskning av de fakturor som har skapats i körningen.

 Statusraden - räntetransaktioner i urvalet

I dialogens statusrad visas det antal räntetransaktioner som kommer att faktureras när knappen F7 - Faktureras sedan väljs. Detaljerad information om varje transaktion som kommer att räntefaktureras kan visas genom att klicka på statusraden som visar antal transaktioner för fakturering.

Kolumnerna som visas i listan med transaktioner som kommer att räntefaktureras bestäms av utseende på skärmlistan i Räntetransaktioner. Om ytterligare information önskas i listan såsom kundens namn, väljs kolumnerna in i skärmlistan Räntetransaktioner.

Övriga inställningar

Expeditionsavgift, Betalningsvillkor och Konto intäktsränta

I Inställningar Kunder väljer man belopp för expeditionsavgift, antal dagar på betalningsvillkor och vilket kontonummer som intäktsräntan ska konteras på.

Fakturanummer

Fakturorna numreras enligt den nummerserie som är upplagd för ordertyp 9 Räntefaktura i Inställningar Order - Ordertyper.

Fakturadatum

Räntefakturor får fakturadatum som är samma som systemdatum den dag de skapas.


Efter att körningen är avslutad och fakturorna är skapade visas antal skapade fakturor i Winbas statusrad.

Utskrifter

Utskrift av fakturor

Om inte direktutskrift har valts i dialogen ovan kan fakturorna istället skrivas ut i efterhand. Räntefakturor skrivs ut i Utskrifter Administration med utskriften Fakturor. Utseendet på fakturorna kan ändras via knappen F8 - Design, välj då ordertyp 9 Räntefakturor.

Bokföringsunderlag

När räntefakturor har skapats skriver man ut ett bokföringsunderlag via utskriften Fakturajournal i Utskrifter Administration.


Se även: