Direktutskrift vid fakturering

Winbas hjälp

Fakturering
Samfakturering

Räntefakturering
Fakturera fasta order

Direktutskrift återfinns i faktureringsdialoger och innebär möjlighet att skriva ut eller förhandsgranska de fakturor som kommer att skapas i och med att dialogen utförs. Till dessa dialoger hör t.ex. körningarna för att utföra Fakturering och Samfakturering.

Funktionen utför samma sak som utskrift av fakturor i Utskrifter Administration med skillnaden att hela körningen skrivs ut istället för att man i Utskrifter Administration väljer ett intervall av fakturor som ska skrivas ut. Alternativet Välj blanketter för utskrift ger även möjlighet att exkludera enskilda blanketter som skapats vid faktureringen.

I övrigt erbjuder funktionen samma utskriftsalternativ som vid utskrift av fakturor i Utskrifter Administration, d.v.s. utskrift av fakturorna, möjlighet att skicka e-mail, automatisk arkivering, samt direkt förhandsgranskning av de fakturor som har skapats i körningen.

Direktutskrift fakturor anger huruvida direktutskrift ska ske av de fakturor som skapas vid körningen. Alternativet genererar en vanlig utskrift av fakturor, och innebär att man slipper ta ställning till vilka fakturor som eventuellt i nästa steg ska skrivas ut Utskrifter Administration.

Skrivare eller Bildskärm

Utskriften kan göras direkt till skrivare angiven för fakturorna eller förhandsgranskas på bildskärm. Genom att välja utskrift till bildskärm, kan enstaka sidor handplockas för utskrift till skrivare. Detta är även möjligt vid utskrift till skrivare tillsammans med alternativet Välj fakturor för utskrift (se nedan).

Utskriften görs till skrivare inställd för respektive blankett.

Utskriften förhandsgranskas på bildskärm.

Sortering av fakturorna vid utskrift

Sorteringen av själva fakturorna när flera blanketter skrivs ut sker normalt på fakturanummer om inte alternativet för sortering förändras.

Sortera på Fakturanr är standard och innebär att utskriften sorteras på det löpande fakturanumret som har genererats vid fakturering.

Sortera på Ordernr erbjuder sortering av utskriften baserat på det ordernummer som har legat till grund för fakturan. Sorteringen på ordernummer kan t.ex. användas för att lättare kunna matcha följesedlar mot fakturor, kanske även i samband med olika nummerserier.

Sortera på Kundnr sorterar utskriften på kundens kundnummer vilket innebär att alla fakturor till samma kund kommer i följd om man har flera fakturor och dessa är föremål för kuvertering.

Sortera på Namn avser kundens namn och kan användas för t.ex. utskrift till bildskärm för att lättare kunna identifiera fakturor med utgångspunkt från namnet.

Sortera på Säljare skriver ut fakturorna sorterade på den säljare som finns registrerad på fakturan.

Sortera på Postadress skriver ut fakturorna sorterade på postadress registrerad på fakturan. Sortering på postadress kan t.ex. användas när man har ett större antal kunder med samtidig fakturering och leverans till kunder i närliggande postnummerområden.

Välj fakturor för utskrift

I kombination med utskrift till skrivare kan alternativet Välj fakturor för utskrift användas för möjlighet att välja bort enskilda fakturor från faktureringen. Genom att avmarkera eller markera en eller flera fakturor i urvalet kan utskriften på detta sätt begränsas. Alternativet ger dessutom möjlighet att skicka fakturor via e-mail.

Dialogen visar föregående valda alternativ

Om direktutskrift har valts i dialogen, kommer alternativet att föreslås igen vid nästa körning i den aktuella faktureringsrutinen. Detta gäller även eventuellt andra valda alternativ på raden som också kommer att föreslås nästa gång dialogen visas, såsom om utskriften ska till bildskärm eller skrivare, sortering samt även alternativet Välj fakturor för utskrift.


Relaterade avsnitt: