Skärmlistor - Att anpassa kolumner

Winbas hjälp

Skärmlistor

Att ändra innehållet i en anpassningsbar skärmlista

Att ändra innehållet i kolumnerna som visas i en anpassad skärmlista och att spara ändringen i utseendet till nästa gång den visas.

  1. För att anpassa en skärmlista, klicka på höger musknapp i listan som ska ändras.

  2. Välj alternativet Anpassa kolumner i skärmlistan. En dialog med tillgängliga kolumner för denna skärmlista kommer då att visas.

  3. Välj in ett antal nya kolumner genom att kryssa för dem.

  4. Varje kolumn kan också justeras på bredden genom att hålla musmarkören i mellan två kolumner så krysset visas, symbolen för att ändra storlek och sedan dra till höger eller vänster.

  5. Högerklicka igen i skärmlistan och välj alternativet Spara utseende... och de ändringar man har gjort avseende kolumner sparas för den inloggade användaren.