Fakturakoder

Winbas hjälp

I Fakturakoder registreras de olika fakturakoder verksamheten avser att använda på olika typer av kunder vid fakturering. En kod behövs för vanlig fakturering och en eller flera koder kan användas för t.ex. samfakturering och fakturering av fasta order. I normala fall används fakturakod 1 för vanlig fakturering och ytterligare koder för mer sällan förekommande fakturering.

Exempel

  Fakturakod 1 för vanlig fakturering
  Fakturakod 2 för samfakturor som ska skickas en gång per vecka
  Fakturakod 3 för samfakturor två gånger per månad.

Vid registrering av kund väljs den fakturakod som passar kunden.

Nya kunder

Genom att ange en av de registrerade fakturakoderna i Förslag vid ny kund, föreslås denna på varje ny kund som registreras. Normalt används fakturakod 1 på nya kunder.

Ändra fakturakod

Den föreslagna fakturakoden kan därefter ändras till någon av de registrerade fakturakoderna på den nya kunden.
Om en ändring av fakturakod sker på en tidigare befintlig kund, föreslås ändringen även på kundens eventuella inneliggande offerter, order eller serviceorder.

Fakturering med fakturakod