Kunder - Dialogen Ändring av fakturakod

Winbas hjälp

Kunder - Dialoger

Dialogen visas när fakturakod som anges i kundbilden förändras och kunden i fråga har inneliggande offerter, order eller serviceorder. Dialogen erbjuder då en funktion för att sätta begreppet på redan inneliggande order som t.ex. ska faktureras med en ny fakturakod. För ytterligare information om begreppet fakturakod, se avsnittet:

Ja. När nya order registreras kommer fakturakoden automatiskt att registreras från den fakturakod som är angiven på kunden. Genom att svara Ja i dialogen kommer den nya fakturakoden att automatiskt att sättas på redan befintliga offerter, order eller serviceorder på den aktuella kunden.

Nej. Fakturakoden sätts enbart på nya order, och redan befintliga lämnas oförändrade.

Avbryt. Operationen Spara avbryts och justeringar kan göras innan kunden eventuellt sparas igen.