Anpassa knapprad - Exempel

Winbas hjälp

Anpassa knapprad

Exempel

Välj in knappen Serviceorder och / eller Avsluta Winbas mellan standardknapparna Fördelningar och Bokföringens räkenskapsår.

Eftersom knapparna Serviceorder och Avsluta Winbas inte ingår i standardutförandet av knappraden ges här exempel på hur dessa kan väljas in.

Börja med att klicka på pilen längs till höger i knappraden för att öppna dialogen för Anpassa knapprad.

Knappen Serviceorder. Välj därefter rubriken Order / fakturering i listan till vänster, i detta avsnitt väljs sedan alternativet Serviceorder längst ner.

Markera sedan positionen där knappen ska infogas, d.v.s. före Bokföringens räkenskapsår. Välj därefter knappen Lägg till. Knappen Serviceorder ska nu vara synlig i listan före Bokföringens räkenskapsår.

Tips. Använd knappen Verkställ för att se hur knappraden blir. Observera att Verkställ sparar de förändringar man har gjort. Om det bli fel kan man alltid gå tillbaka till standard genom att välja knappen Återställ till standard.

Knappen Avsluta Winbas. För att välja in knappen Avsluta Winbas, öppna först avsnittet Menyer och inställningar längst upp i den vänstra listan och markera alternativet Avsluta Winbas längst ner i avsnittet. Eftersom den högra listan som representerar knappraden redan står i rätt position kan knappen Lägg till väljas direkt.

Separator mellan Fördelningar och de nya knapparna kan läggas in genom att markera den nya knappen Serviceorder i den högra listan och därefter trycka Separera.

Exempel

Välj bort Projekt och de andra bokföringsrelaterade standardknapparna i slutet av knappraden, och välj istället in funktioner relaterade till Order / faktura.

Knapparna i den sista sektionen av knappraden; Kontoplan, Projekt, Inventarier och Fördelningar används inte alltid av alla på företaget. Dessa kan därför ersättas med andra vanliga funktioner, t.ex. relaterade till Order / faktura.

Börja med att klicka på pilen längs till höger i knappraden för att öppna dialogen för Anpassa knapprad.

Ta bort de fyra tidigare knapparna genom att först markera Kontoplan i den högra listan som representerar knappraden. Tryck därefter Ta bort, och repetera Ta bort ytterligare tre gånger till knapparna är borta.

Knappen Order / fakturering. Välj därefter rubriken Order / fakturering i listan till vänster, i detta avsnitt kan t.ex. först Order / faktura väljas. Välj därefter knappen Lägg till. Knappen Order / fakturering ska nu vara synlig i listan före Bokföringens räkenskapsår.

Upprepa med t.ex. Fakturering och Beställningsunderlag. Tryck knappen Lägg till för varje ny knapp.

Knappen Prisrapport kan sedan väljas om så önskas genom att först välja rubriken Produkter / lager och alternativet Prisrapport. Välj därefter knappen Lägg till och ett antal knappar ska nu vara ersatta.