Kunder - Dialogen Inaktiv kund

Winbas hjälp

Kunder - Dialoger

Dialogen Inaktiv kund visas om administratören har angivit att inaktiva kunder registreras efter en varning eller att inaktiva kunder inte kan registreras alls. Inställningen har då gjorts i följande avsnitt:

Dialogen kommer då att visas som varning, eller som en spärr som innebär att kunden inte kan registreras fram till att alternativet Inaktiv på kundkortet hävs på kunden.

Dialogen Inaktiv kund

Kan registreras efter varning innebär att kunden kan registreras efter dialogen.

Kan inte registreras betyder att kunden är helt spärrad för registrering i alla funktioner där kunder hanteras såsom funktioner kring offerering och försäljning.


Se även: