Kundinbetalningar - Dialogen Skapa räntetransaktion

Winbas hjälp

Kundinbetalningar
Kunder - Dialoger

En faktura är föremål för räntetransaktion i de fall kunden har markerats med Räntefakturering och om inbetalning görs efter det antal dagar som är angivet i Inställningar kunder.

Dialogen visas om inställningen Skapa räntetransaktion vid inbetalning är ställd till Skapa efter fråga. Vid alternativet Skapa alltid kommer istället räntetransaktioner alltid att skapas när övriga förutsättningar för detta är uppfyllda.

Dialogen Skapa räntetransaktion

Räntesats bestäms av inställningen Dröjsmålsränta % angiven i Inställningar kunder. Beroende på vilket av alternativen Använd dagsaktuell räntesats eller Använd fakturans räntesats som har angivits, används den som är inställd vid betalningstillfället eller den som gällde då fakturan skapades.

Dagar baseras på skillnaden mellan förfallodatum och angivet betalningsdatum.

Beloppet i den gällande valutan räknas fram på räntesats i förhållande till antal dagar baserat på 360 dagar.

Ja - Besvaras dialogen med Ja kommer den föreslagna räntetransaktionen att skapas.

Nej - Ingen räntetransaktion skapas.

Exempel

Dröjsmålsränta %: 10,00

Efter antal dagar: 176

Fakturabelopp 581,00 kr. Förfallodatum var 2012-09-17 och kunden har betalat 2013-03-12 vilket är 176 dagar efter förfallodatum.

Inläsning av OCR-inbetalningar från fil

Om inställningen Skapa räntetransaktion vid inbetalning är inställd som Skapa efter fråga i samband med att ett antal betalningar läses in via OCR, kommer istället dialogen att visa antal inbetalningar och därmed gälla alla inlästa transaktioner som är föremål för räntetransaktioner.

Rekommendationen vid användande av OCR-inbetalningar är att välja något av alternativen Skapa aldrig eller Skapa alltid när villkor uppfylls, och därefter i ett senare skede ta ställning om någon transaktion ska tas bort i Räntetransaktioner.

Skapade räntetransaktioner kan förändras, läggas till eller tas bort i Räntetransaktioner.

Se även: