Kunder - Dialogen Ändring av fakturakund

Winbas hjälp

Kunder - Dialoger

Dialogen visas när fakturakundnr som anges i kundbilden förändras och kunden i fråga har inneliggande offerter, order eller serviceorder. Dialogen erbjuder då en funktion för att sätta begreppet på redan inneliggande order, i de fall fakturakund på kunden används som förslag på order och kunden alltid har samma fakturakund. För ytterligare information om begreppet fakturakund, se avsnittet:

Ja. När nya order registreras kommer fakturakundnr automatiskt att registreras från Orderkunden. Genom att svara Ja i dialogen kommer den nya fakturakunden att automatiskt att sättas på redan befintliga offerter, order eller serviceorder på den aktuella kunden.

Nej. Fakturakunden sätts enbart på nya order, och redan befintliga lämnas oförändrade.

Avbryt. Operationen Spara avbryts och justeringar kan göras innan kunden eventuellt sparas igen.