Funktionen Dölj inpris, kostnad och TG

Winbas hjälp

Funktionen Dölj inpris, kostnad och TG väljs in i Winbas knapprad eller placeras som en ikon på Winbas skrivbord. När funktionen väljs kommer alla uppgifter relaterade till inpriser och kostnader att döljas på skärmen. Knappen växlar mellan läge visa och dölj, vilket innebär att om knappen väljs igen, kommer inpriser och kostnader åter att visas.

Välj först in knappen eller ikonen

När knappen väljs in i Winbas knapprad eller skrivbord, återfinns funktionen i avsnittet Menyer och inställningar.

Funktionen är även tillgänglig direkt under Winbas Navigatör om denna används, också här under avsnittet Menyer och inställningar.

Knappen eller ikonen indikerar att inpriser, kostnader, TB och TG visas i öppna skärmbilder där dessa förekommer. Om funktionen väljs kommer dessa uppgifter att döljas.

Genom att välja funktionen via knappen eller ikonen kommer symbolen att indikera att inpriser inte visas. Om funktionen därefter väljs igen kommer uppgifterna åter att aktiveras på skärmen.

Användare är säljare

Om alternativet Användare är säljare används i Användare och rättigheter, innebär detta att när användaren är inloggad, visas inte information av typen kostnad och täckningsgrad i olika skärmbilder och utskrifter. I detta läge är heller inte funktionen Dölj inpris, kostnad och TG aktiverad.

Om användaren däremot inte är satt till säljare och funktionen är tillgänglig innebär detta att man kan växla mellan de två olika lägena utan att logga ur systemet.

Exempel

Exempel på rutiner med information om kostnader / inpris som påverkas när funktionen används:

Produktens uppgifter gällande inpriser, TB och TG på själva produktkortet och bakomliggande fönster såsom Strukturer.

Statistik öppnad från Kunder, Produkter eller Leverantörer.

Registrering av transaktioner i Offert, Order / faktura, Serviceorder eller Kassa.

Projekthantering med avseende på Debiteringskoder, prislistor och Tidrapporter.

Rapporter som väljs i Utskrifter Administration. Märk att rapporter som redan är skapade och visas på bildskärm inte förändras automatiskt. Skriv i dessa fall ut rapporten igen.

I förgrunden Kassa med kolumnerna ákostnad och TG invalda. Bakom ligger Produkter med inpriser och pålägg. Längst bak i fönsterordningen skymtar Order / faktura med transaktioner där kostnaden är vald i skärmlistan.

Funktionen Dölj inpris, kostnad och TG väljs via knappen i knappraden och kolumnerna ákostnad och TG döljs i kassan. Vidare döljs även inpriser och pålägg på produkten och ákostnaden på de orderrader som visas i bakgrunden.