Order - Hantering av order vid e-handel

Winbas hjälp

Översikt Order / faktura

E-handel med företag

Vid handel med företag (Business to Business) kommer ordern kommer ner med ett kundnummer som redan finns upplagt i Winbas, och alla uppgifter finns normalt redan på kunden i Winbas. Vid handel med privatpersoner (Business to Consumer) och betalning i kassa med checkoutlösning kan följande upplägga användas:

E-handel och kassa med checkoutlösning

Lägg upp en kund för ändamålet och sätt samfakturering på denna kund. Betalningsvillkoret skall vara kontant och kontot ska vara ett fordrankonto på checkout-partnern / aktören såsom t.ex. Klarna Checkout. Alternativet Betald vid Samfakturering används då på betalningsvillkoret och körningen kommer att registrera betalningarna av order där kunden har betalningsvillkoret märkt för kontant och att ordern är betald via shopen.

Order på aktören kan samfaktureras med jämna mellanrum, t.ex. en gång per vecka. Avräkning från aktören används sedan för avstämning mot beloppet som har samlats upp på fordrankontot.

Vid hantering av egen Swish som betalalternativ från webshopen, skicka ner dessa order på ett specifikt kundnummer. Betalningsvillkoret på denna kund skall även här vara kontant men med eget bankkonto som fordrankonto. I detta fall ska kunden inte vara satt till samfakturering. Swish kunden faktureras löpande när order levereras och kvittot (kontantfakturan) kan skickas tillsammans med leveransen.

Vid både kassa med checkoutlösning och egen Swish läggs all kundinformation som leveransadress på ordern, så även telefon och mail uppgifter.

Frakt

Genom fraktbryggan mot Unifaun Online är det möjligt att löpande skriva ut frakthandlingar när order effektueras och Unifaun sköter leveransavisering mot kund.

Om "Hämtas av kund" är ett alternativ till att skicka till kund bör ett transportsätt läggas upp på webben och i Winbas för varje plats där kunden kan hämta sitt gods. Detta transportsätt följer med ordern från webshopen. Frakthandlingar ska inte skrivas ut för dessa order, och genom transportsättet är det möjligt att färglägga dessa order i Winbas så det tydligt framgår att kunden hämtar sitt gods själv.