Order - Skapa kredit av en faktura

Winbas hjälp

Översikt Order / faktura

En kredit av en faktura skapas från Order / faktura via kopiering av den aktuella fakturan.

Välj Order / Faktura och aktivera den ordertyp som ordern ska sparas på. T.ex. 2 Kreditorder. Ingen kund ska väljas om kreditering avser samma kund som på den befintliga fakturan.

Notera att ordertypen ska väljas innan dialogen F4 - Kopiera väljs.

Välj knappen F4 - Kopiera och fliken F5 - Faktura. Bläddra fram till den aktuella fakturan. Använd eventuellt sortering på kundens namn för att lättare hitta fakturan.

När fakturan är vald, kryssa i alternativet Skapa kredit.

Välj därefter F7 - Kopiera för att skapa ordern. Antal på varje transaktion i ordern kommer nu att ha vända tecken i förhållande till den kopierade fakturan.

Kontrollera att avgifterna såsom faktureringsavgift i orderns sidfot stämmer med vad som ska gälla innan orderns faktureras.

För att fakturera ordern, kryssa i Faktureras och tryck F7 - Spara.