Skärmlistor - Återställ till standardutseende

Winbas hjälp

Skärmlistor

Om t.ex. ett misstag har begåtts vid inställningarna eller att man av annan anledning vill börja om, kan en återgång till de ursprungliga standardinställningarna göras genom att välja Återställ skärmlista till standardutseende. Skärmlistan kommer då att anta det utseende den hade vid installationen av Winbas.

Högerklicka på listan och välj alternativet Återställ skärmlista till standardutseende.


Användare. Skärmlistan återställs för den användare som är inloggad och har anpassat skärmlistan.

Anpassade kolumner. Eventuella anpassade kolumner kommer att återställas till ursprunglig uppsättning.

Anpassade rader. Anpassade rader och villkor med färger i skärmlistan kommer att tas bort, d.v.s. skärmlistans rader kommer visas i svart (eller inställning gjord i kontrollpanelen).

Om användare med WB-rättigheter har anpassat en skärmlista för alla användare och dessa inställningar tas bort, kommer detta även att påverka alla andra användare. Se avsnittet Anpassa rader och villkor för ytterligare information.