Produkter - Import av bilder och dokument

Winbas hjälp

Översikt Produkter

Inläsning av data från fil skapad i t.ex. Excel med transaktioner som utgör underlag för bilder, dokument eller annan relaterad information på produkten.

För att öppna funktionen Import av bilder och dokument, välj knappen bild i produkter och därefter alternativet Import.

Filnamn med bilder / dokument

Ange en fil som innehåller data för bilder / dokument i kolumner separerade med tab vid textfil (.txt), eller med motsvarande kolumner i excelformat (.xls).

Kolumner i filen

Filen ska alltid innehålla tre kolumner:

Produktnummer avser produktens nummer som måste vara registrerad i produktregistret.

Nummer på referens (1 - 20) till bild eller dokument i produktregistret eftersom upp till 20 bilder eller dokument kan registreras på varje produkt.

Sökväg till filen med bilden eller dokumentet på datorn, servern eller en URL med internetadress.

Ej registrerade transaktioner

Om en fil innehåller fält som refererar till en produkt som inte finns registrerad i produkter, kommer transaktionen inte att skrivas. Transaktionen kommer istället att upptas i rapporten Ej registrerade transaktioner efter att importen har utförts.

Skriv ut eller skicka till Excel

Rapporten över ej registrerade transaktioner presenteras på skärmen och kan därefter skrivas ut eller skickas till Excel. Om den skickas till Excel kan den därefter skrivas ut eller vidare bearbetas och eventuellt ligga till grund för ett underlag till ny import.