Produkter - Ta bort produkt

Winbas hjälp

Översikt Produkter

När kan en produkt tas bort

I vissa lägen medges inte borttagning av en produkt. En produkt kan tas bort från produktregistret om:

Specialprislistor

Om produkten ingår i en specialprislista kommer en varning visas om att ta bort produkten från specialprislistor. Om produkten inte tas bort ur specialprislistor kan inte produkten tas bort.

Vad tas bort med produkten

När ovanstående villkor uppfylls och en produkt tas bort, tas även andra underliggande transaktioner som tillhör produkten bort.

Statistik tillhörande produkten tas inte bort i samband med att produkten tas bort, utan finns tillgänglig för att t.ex. kunna följa berörda kunders eller leverantörers statistik. Statistik tas istället bort via Ta bort Statistik.