Produkter Import av alternativa produktgrupper

Winbas hjälp

Översikt Produkter

Inläsning av data från fil skapad i t.ex. Excel med transaktioner som utgör underlag av alternativa produktgrupper som används för organisering av produkterna i webshop i de fall produkten kan ingå i flera olika avsnitt.

För att öppna funktionen Import av alternativa produktgrupper, klicka på pil-ner i rubriken grupp och därefter alternativet Import.

Filnamn med alternativa grupper

Ange en fil som innehåller data för alternativa grupper i kolumner separerade med tab vid textfil (.txt), eller med motsvarande kolumner i excelformat (.xlsx).

Kolumner i filen

Filen ska alltid innehålla två kolumner:

Produktnummer avser produktens nummer som måste vara registrerad i produktregistret.

Grupp som ska registreras som alternativ produktgrupp, notera här att en grupp maximalt kan vara 10 tecken lång.

Ej registrerade transaktioner

Om en fil innehåller fält som refererar till en produkt som inte finns registrerad i produkter, kommer transaktionen inte att skrivas. Transaktionen kommer istället att upptas i rapporten Ej registrerade transaktioner efter att importen har utförts.

Skriv ut eller skicka till Excel

Rapporten över ej registrerade transaktioner presenteras på skärmen och kan därefter skrivas ut eller skickas till Excel. Om den skickas till Excel kan den därefter skrivas ut eller vidare bearbetas och eventuellt ligga till grund för ett underlag till ny import.


Se även: