Produkter - Ta bort alternativ produktgrupp

Winbas hjälp

Produkter - Huvud

Normalt tas en eller flera alternativa grupper bort från produkten genom att blanka fältet i listan med grupper. Om t.ex. en inläsning av en felaktig grupp har skett till ett större antal produkter, eller om en alternativ grupp har utgått kan gruppen också tas bort från alla produkter där den förekommer.

Länk med text visas beroende på fönsterbredd, annars symbol.

Ta bort alternativ produktgrupp är ett alternativ som kan väljas efter att Pil-ner i rubriken grupp har valts och registrering av alternativa produktgrupper har öppnats.

Skriv in en grupp för borttagning eller välj en ur listan vid Pil-ner med befintliga grupper. Listan i dialogen visar registrerade grupper samt hur många produkter de finns registrerade på. Tryck OK för att ta bort den alternativa gruppen från samtliga produkter där den finns registrerad.

Funktionen tar enbart bort alternativa grupper och inte huvudgruppen på produkten. D.v.s. anges en grupp som också hänvisar produktens grupp, kommer den bara att tas bort på produkter där den ligger som alternativ grupp.

Ta bort grupper med fil gör det möjligt att istället specificera enskilda produkter och grupper för borttagning i en fil. Alternativet medger alltså en "omvänd" inläsning där tidigare registrerade grupper tas bort baserat på innehållet i filen. Utseendet på filen är då samma som vid Import av alternativa produktgrupper.


Se även: