Produkter - Kalkylpriser

Winbas hjälp

Översikt Produkter
Produkter - Huvud

I Kalkylpriser registreras kalkylpriser för material, frakt m.m. i valfri valuta som sedan ligger till grund för kalkylpriset på produkten.

Exempel

Kalkylpriser registreras.

  Rad 1 - Material 100 kr
  Rad 2 - Frakt 4 % (summa 104 kr)
  Rad 3 - Emballage 10 kr (summa 114 kr)
  Rad 4 - Försäljningsomkostnad 5 % (summa 119,70)

Inställning

Registrering av kalkylpriser hanteras olika beroende på grundinställning som har gjorts i inställningar för produkter. Registrerade kalkylpriser kan antingen läggas till produktens inpris, eller ligga till grund för inpriset.

Lägg kalkylpris till netto inpris betyder att kalkylpriser alltid kommer att läggas till produktens inpris efter rabatt efter eventuellt inpåslag. Detta innebär att man slipper underhålla inpriset i kalkylen och att produktens inpris som alltså inte ska ligga bland registrerade kalkylpriser.

Produktens inpris utgör ingående pris där kalkylpriser därefter kan läggas till.
Summan blir produktens nya netto inpris.

Sätt inpris lika med kalkylpris. När alternativet är valt kommer inpris på produkter att uppdateras och sättas lika med kalkylpris. Inställningen innebär att produktens kalkylpris visas istället för uppgiften netto inpris, då kalkylpriset istället ligger till grund för själva inpriset.

Export och import av kalkylpriser

Export och import av kalkylpriser kan utföras t.ex. när kalkylpriser för ett antal produkter har framställts i en Excelfil.

Export innebär att en tabseparerad textfil skapas och öppnas i Excel för eventuell vidare bearbetning, för att sedan kanske importeras med ändrade uppgifter.

Registrering

Rad. Nästa radnummer att föreslås automatiskt för att underlätta registrering av nya rader. Radnumret är markerat vilket innebär att man kan skriva över med ett befintligt nummer för att välja en tidigare registrerad rad för ändring.

Text utgör beskrivningen för raden. För att lättare kunna välja en färdig text och undvika skrivande vid registrering kan tidigare texter väljas från en lista med knappen pil-ner. Listan kommer då att visa de texter som tidigare har använts på andra produkter i samband med registrering av kalkylpriser, såsom t.ex. Material, Frakt, Emballage o.s.v. som då kan återanvändas vid registrering på nästa produkt.

Pris anges alltid för raden om inte procent avses och registreras i den valuta som eventuellt väljs om annan än systemvalutan SEK.

Valuta kan ändras och omräkning av priset kommer då att ske till systemets valuta. Genom att ange ett pris den ursprungliga utländska valutan, återspeglas kalkylspriset i systemvalutan (SEK) vid kursförändringar i valutatabellen som därmed påverkar nettoinpriset.

Procent kan anges om inget pris har angivits på raden och kommer att lägga den procentuella andelen av summan av tidigare rader till summan av kalkylpriset. Om inställningen Lägg kalkylpris till netto inpris används kommer även inpriset att inkluderas i den ingående summan.

Beroende på radens position kommer procentsatsen alltså att påverka alla tidigare registrerade rader på produkten. Om en avgift inte ska ingå i en procentberäkning, läggs den alltså efter raden med procent. Om inställningen Sätt inpris lika med kalkylpris används beräknas procenten på tidigare kalkylpriser, och om Lägg kalkylpris till netto inpris används utförs beräkningen på tidigare kalkylpriser inklusive ingående netto inpris.

En eller flera rader av kalkylpriserna kan bestå av en procentsats, t.ex. frakt 4 %.

F7 - Spara innebär att raden adderas löpande rad för rad till summan längst ner under raderna.

F12 - Stäng. När registret stängs uppdateras summan av kalkylpriser till fältet Kalkylpris SEK på produktkortet.


Se även: