Strukturer och kalkylpris

Winbas hjälp

Strukturhantering

Kommentar till strukturhantering i kombination med kalkylerat pris, med avseende på Detaljavräkning Inleverans.

Som ett komplement till använda det traditionella arbetssättet med lagervärde som kostnad för ingående strukturdetaljer, kan man istället använda ett kalkylerat pris baserat på netto inpris och eventuellt inpåslag samt kalkylpriser registrerade på detaljen eller huvudprodukten.

Inställningen

Inställningen för att aktivera funktionaliteten under Inställningar Produkter - Huvudinställningar:

Detaljens Netto inpris efter påslag kommer alltid att summera strukturens detaljer baserat på netto inpris efter inpåslag och eventuella kalkylpriser.

Detaljens Kostnad enligt lagervärde V.I.T avser det traditionella arbetssättet med lagervärde som kostnad för ingående strukturdetaljer, som då t.ex. istället kan vara det vägda inpriset på detaljen.

Vid inställningen Detaljens Netto inpris efter påslag kan Winbas hantera ett kalkylpris på färdig produkt eller halvfabrikat där man även kan ta hänsyn till spill eller transportkostnader genom att ange ett inpåslag i % på ingående detalj eller på leverantörsnivå kopplad till detaljen i fråga.

 Exempel 1

Man rostar kaffe och vet att c:a 20 % försvinner i processen. Man kan då antingen kan öka andelen av ingående råvaror eller kompensera ökningen genom att lägga ett inpåslag i %. Notera att inpåslaget inte kommer att påverka mängden som avräknas vid inleverans av färdig produkt utan endast kalkylpriset d.v.s. framtagningspriset av den färdiga produkten.

 Exempel 2

Ett annat exempel kan vara en råvara som köps in och ingår i produktion av färdig produkt där hemtagningskostnaden är en stor del av varans kostnad. Genom att använda inpåslag i % arbetar man med rätt pris och valuta mot leverantören men får ändå rätt lagerhanteringskostnad genom att inpåslaget tillförs vid beräkning av kalkylpris av färdig produkt, samt rätt lagervärde på detaljen i fråga avseende lagervärdering.