Strukturhantering

Winbas hjälp

Winbas Tillverkning och Produktion

Beskrivning av strukturhantering i Winbas

Allmänt om strukturer

En struktur är ett sätt att binda samman olika produkter inbördes. Oavsett om dessa produkter finns rent fysiskt eller inte. Anledningarna till att använda Winbas strukturhantering är många och man löser ofta de flesta logistikproblemen med hjälp av strukturhantering.

En produktstruktur består dels av ingående material men kan även bestå av monteringstider och andra ingående komponenter.

Winbas kan hantera strukturer i upp till nio strukturnivåer och relativa nivåer.

I Winbas kan man använda strukturer både vid inleverans/påfyllning av lagret eller vid utleverans/tömning av detsamma. Man kan även ange vilka blanketter strukturen ska skrivas ut på, samt om alla nivåer i strukturen ska skrivas ut på blanketten. Produktstrukturen kan vara unik både vid inleverans och utleverans, d.v.s. produktstrukturen ligger till grund vid registrering av t.ex. Beställning eller Order, men kan sedan bearbetas vidare unikt för varje enskild transaktion i t.ex. Beställning eller Order.

Winbas består förutom av möjligheten att bygga upp strukturer, dessutom av en mängd hjälpmedel inbyggda i diverse rutiner för att strukturhantering verkligen skall hjälpa till med logistiken. Man kan t.ex. se hur många färdiga produkter som kan produceras med befintligt lager. Om priset på ingående delar i strukturen förändras, ska även värdet av den färdiga produkten synkroniseras.

Olika exempel på strukturhantering

Detta är en allmän beskrivning över Winbas strukturhantering, vi skall nedan ge några exempel på hur strukturer kan användas i olika branscher.

Vi vill samtidigt varna för komplexiteten i strukturhanteringen. Eftersom strukturhantering kan användas på många olika sätt, bör Ni rådgöra med Winbas utbildare för att bestämma rätt väg för er verksamhet. Tänk därför till och planera strukturhanteringen väl i företaget före start.

Exempel på strukturhantering i grossist/handelsföretaget

Exempel på strukturhantering i entreprenadverksamhet

Exempel på strukturhantering i tillverkande företag

Ytterligare exempel på användning finns i följande avsnitt:


Relaterade avsnitt

För registrering av strukturer se avsnittet:

För användning av strukturer i Order / faktura: