Produkter - Struktur - Strukturnivå / Relativ nivå

Winbas hjälp

Produkter - Struktur
Order / faktura - Transaktioner - Struktur
Beställning - Transaktioner - Struktur

Benämning

Beskrivning

Strukturnivå

Huvudproduktens tänkta nivå vid uppbyggnad av strukturer.

Relativ nivå

Detaljens relativa nivå i förhållande till den huvudprodukt som används.

Strukturnivå

Strukturnivå 1-8 används på de produkter som består av en eller flera andra produkter. Nivå 1 sätts på slutprodukt medan struktur som både kan säljas eller ingå i ytterligare struktur har strukturnivå 2-8. Alla produkter som köps in bör ha strukturnivå 9, d.v.s. dessa produkter betraktas inte som strukturprodukter.

Begreppet Strukturnivå indikerar i vilken nivå huvudprodukten befinner sig i det stora sammanhanget. Om en verksamhet exempelvis är inriktad på försäljning av bilar, utgör själva bilen den absolut lägsta nivån (1). Bilen är i detta fall slutprodukten. Därefter följer bilens ingående komponenter i följande nivåer, t.ex. bilens motor på nivå 2.

Genom att ange en strukturnivå som inte är 9 på en produkt, betraktas denna som en strukturprodukt. Begreppet Strukturnivå fungerar således även som en inställning för huruvida produkten ska betraktas som en strukturprodukt.

Relativ nivå

Vid t.ex. utleverans enligt exemplet ovan av en bil, kommer kanske den relativa nivån att följa den uppställda strukturnivån. Vid försäljning av enbart motorn däremot, kommer motorns detaljer att ha en relativ nivå i förhållande till själva motorn. En detalj i motorn får då den relativa nivån 1, men är kanske registrerad med strukturnivå 3 eller högre.

En detalj med strukturnivå 9, högsta icke nedbrytbara nivå, kan beroende på var den ingår få olika relativ nivå beroende på i vilka strukturer den ingår. En skruv kan t.ex. ingå på både hög och låg relativ nivå i en struktur som beskriver någon form av konstruktion.