Produkter - Struktur - Detaljavräkning

Winbas hjälp

Produkter - Struktur

Detaljavräkning

Med detaljavräkning menas avräkning från Lagersaldo på de detaljer som ingår i strukturen. I Inställningar Produkter finns alternativet Detaljavräkning i flera nivåer som används om man vill att systemet även ska uppdatera orderantal och lagerantal på ingående detaljer i alla nivåer i strukturen, inte bara i den närmaste nivån.

Utleverans vid order

Välj om detaljavräkning ska ske vid inleverans, utleverans eller inte alls. Önskar man att orderantal och lagerantal ska uppdateras vid registrering, makulering och ändring av order, orderrad och strukturrad (strukturrad är rad med ingående detalj som man förändra när man väljer <F6 - Struktur> i orderrutinen) i alla nivåer måste detaljavräkning på strukturprodukt vara Utleverans.

Detaljavräkning vid Inleverans

Detaljavräkning ska göras vid inleverans om slutprodukten sammanställs och lagerhålls före leverans. Sätts slutprodukten ihop strax före leverans är det vid utleverans detaljavräkning ska göras. Används struktur endast för produktkalkyl ska ingen detaljavräkning göras, d.v.s. detaljavräkning sätts till blank.

Beställningsmall och försäljningsmall

Strukturmall innebär att när en rad med en mall anges vid registrering, kommer hela mallen att föreslås på ordern. D.v.s. har t.ex. försäljningsmall angivits på en produkt, kommer alla underliggande rader att registreras som orderrader direkt i transaktioner i t.ex. Order / faktura.

Beställningsförslag i Utskrifter Administration

Utskrift Beställningsförslag hanterar beställningar som finns på strukturprodukt på det viset att det ökar behovet av de detaljer som ingår. Förutsätt att detaljavräkning är Inleverans eller Utleverans. Beställningsförslaget räknar med produkternas Lagersaldo, inneliggande order och beställningar.