Produkter - Struktur på blankett

Winbas hjälp

Produkter - Struktur

Struktur på blanketter

 

När en blankett har markerats för utskrift av struktur, kommer även huvudproduktens detaljer att skrivas ut på den aktuella blanketten.

Beställning

Offert
Order

Följesedel
Plocksedel
Fraktsedel
Faktura

Detaljavräkning

Inleverans. Vid utskrift av struktur på beställning kommer produktens struktur att skrivas ut, om den aktuella produkten är en strukturprodukt.

Utleverans. Alla övriga blanketter kräver att detaljavräkning är Utleverans, eftersom struktur annars inte kommer att skapas vid utleverans och då inte finns tillgänglig på blanketten.

Detaljavräkning i flera nivåer

Om inställningen Detaljavräkning i flera nivåer används vid strukturhantering i kombination med alternativet Blankett angivet i inställningar för produkter, kommer alla underliggande detaljer i alla nivåer på transaktionen att skrivas ut. Om alternativet Blankett inte används, kommer istället enbart strukturen i första nivån att skrivas ut.

Design av blankett

Innehållet som skrivs ut på blanketten baseras på t.ex. orderradens utseende. Beroende på vilka fält som har valts i design av blanketten, skrivs även strukturens rader ut under själva huvudartikelns transaktionsrad.

Följande fält kan designas på blankettens rad och skrivs då även ut på radens detaljer om raden innehåller en strukturprodukt.

Fält

Anmärkning

Nummer

Detaljens produktnummer.

Benämning

Registrerad benämning på strukturen. Kan även vara en utländsk benämning.

Kommentar

Detaljens kommentar på strukturen.

Lev.artikelnr

Leverantörens artikelnummer. Vid beställning skrivs lev.artikelnr från produkten enbart vid beställning till huvudleverantör, eller från eventuell registrerad alternativ leverantör.

Beställt antal

Strukturens styckantal multiplicerat med orderradens beställda antal, strukturdetaljens orderantal.

Levererat antal

Strukturens styckantal multiplicerat med orderradens levererade antal. Används inte vid utskrift av Offert och Order.

Enhet

Detaljproduktens försäljningsenhet angiven på produkten, eller eventuell utländsk benämning på försäljningsenheten.

Serienr

Transaktionens eventuella serienummer på detaljen skrivs i en eller flera kolumner beroende på antal serienummer och fältets designade bredd.

Alternativa produktnummer

Alternativa produktnummer registrerade på strukturdetaljen skrivs i fälten Alt.prodnr 1 - 10 om något av dessa finns invalda i designen.

Statistiknr

Detaljens Statistiknummer för Intrastat-rapporter.

Lagerplacering

Detaljens Lagerplacering angiven i Produkter.

Lagerplats

Om lagerplatser används, skrivs den lagerplats som finns registrerad på strukturraden i den position som angivits i designen för orderraden.

Disp.lagersaldo

Disponibelt lagersaldo visar detaljens lagersaldo minus tidigare utskrivna följesedlar där produkten ingår som detalj eller huvudprodukt. Fältet skrivs på lagerartiklar och finns enbart på orderbaserade blanketter.

Disp.saldo.lagerpl

Disponibelt lagersaldo för lagerplats är ett komplement till Disponibelt lagersaldo. Fältet Disp.saldo.lagerpl visar lagerplatsens lagersaldo minus tidigare utskrivna följesedlar på produkten och lagerplatsen på strukturraden.

Lagersaldo

Visar detaljens lagersaldo där produkten ingår som detalj eller huvudprodukt. Fältet skrivs på lagerartiklar och finns enbart på orderbaserade blanketter.

Lagersaldo.lagerpl

Lagersaldo för lagerplatsen registrerad på strukturraden.

Noteringar

Noteringar på lagerplatser / batcher gjorda på produktkortet eller i samband med inleverans av produkten.

Se även: