Inställningen Lagerartikel

Winbas hjälp

Produkter - Övrigt

Produkter och Inställningar

Inställningen Lagerartikel föreslås vid ny produkt om detta är angivet i Inställningar - Förslag vid ny produkt. Används Lagerartikel på flertalet av produkterna i produktregistret, underlättar det om alternativet sätts automatiskt. Annars kan Lagerartikel sättas i efterhand på de enskilda produkterna.

Om en produkt är lagerartikel och också har ett lagersaldo, kan inte produkten ändras till att vara en icke lagerartikel. Om en produkt utgår från lagerhållning och fortfarande har ett saldo, får detta då hanteras t.ex. via en lagerjustering.

Fakturering och Inleverans

För att Lagersaldo på produkt ska påverkas vid fakturering till kund måste alternativet Lagerartikel vara markerat. Produkter som inte lagerhålls, t.ex. tjänster, arbetskostnad och emballage behöver inte ha alternativet markerat. Inte heller behöver t.ex. strukturprodukter som plockas ihop vid leverans ha alternativet Lagerartikel markerat.

Vid Inleverans uppdateras produktens lagersaldo enbart om produkten är en lagerartikel. Om en inleverans är på väg att utföras på en produkt som inte är lagerartikel, kommer en varning om detta förhållande att visas.

Lagerartikel vid struktur

Om lagerartikel är satt på detaljer som ingår i en struktur kommer lagersaldo på dessa att uppdateras vid fakturering. Även detaljstatistik på den ingående produkten uppdateras. Detta kan även ske med detaljavräkning i flera nivåer.

Lagerplatser

Om lagerplatser används och produkten är lagerartikel, kommer även lagersaldo på de använda lagerplatserna att uppdateras i samband med fakturering och inleverans.