Beskrivning av lagerprodukter

Winbas hjälp

Vad är en lagerprodukt ?

Det är svårt att ge ett entydigt svar på frågan om lagerprodukt, eftersom en produkt som tillfälligt tas in i lagret också är en lagerprodukt. En lagerprodukt är en produkt där inställningen Lagerartikel är satt i produktregistret. Nedan följer ett antal riktlinjer i ett försök att belysa frågeställningen.

Winbas definition på en lagerprodukt

På produkten anges huruvida den är en lagerprodukt eller inte. Det betyder att vid inleverans och utleverans kommer lagret att räknas ner.

En tillfällig produkt som levereras in vid ett enstaka tillfälle bör sättas till inställningen lagerartikel, men koden kostnad tas från produkt bör inte sättas eftersom denna produkt aldrig är densamma.

I princip alla användare av Winbas har en eller flera så kallade slaskprodukter, d.v.s. sådana som levereras in om en kund beställer men som vanligtvis inte lagerförs.

Lagerprodukter är de som levereras in

Enligt Winbas definition skall inte produkter betraktas som lagerprodukter om de enbart säljs och aldrig levereras in. Dessa är t.ex. emballage, tjänster av olika slag samt olika typer av avgifter. Även strukturprodukter som sätts samman i orderläget och alltså inte lagerförs i monterat skick är att betrakta som icke lagerprodukter. De finns inte rent fysiskt utan består i stället av detaljer som skall dras av från lagret då strukturen monteras och säljs.

Hellre lagerprodukt än ej lagerprodukt

Om man är osäker bör produkten hellre kodas som lagerartikel än ej lagerartikel, då det i princip inte spelar någon större roll. Om det finns order på produkten kommer den på beställningsförslag i alla fall. Man kan inte förbise den och skulle eventuellt annars glömma att beställa den. Statistiken uppdateras oavsett inställningen lagerartikel och kostnaden har ändå satt på orderraden.

Ej lagerprodukter i egen produktgrupp

Man bör dock styra ej lagerprodukter till en egen produktgrupp långt ner på listan så att möjlighet att exkludera dem finns vid utskrift av olika typer av listor, samt om man har en produktgrupp som heter diverse är dessa produkter lättare att hitta då de dyker upp i olika sammanhang.