Produkter - Struktur - Kommentar

Winbas hjälp

Produkter - Struktur

Kommentar på strukturdetalj kan anges individuellt på strukturnivå i produktens struktur. Kommentaren kan då variera på samma detaljprodukt beroende på i vilken struktur produkten ingår. Kommentaren på strukturen kan t.ex. utgöra en jobbeskrivning för tillverkande företag, eller annan information som man t.ex. önskar ha ut på blankett.

Att använda kommentar på strukturdetalj

Välj in kolumnen Kommentar i aktuella skärmlistor

Välj Produkter och F4 - Struktur på en befintlig strukturprodukt. Högerklicka i listan för att välja in kolumnen Kommentar, för att få en översikt över registrerade kommentarer i strukturen.

Vid behov kan då fönstrets storlek därefter förändras genom att dra i nedre högra hörnet eller fönstrets kant. Använd i så fall eventuellt inställningen Senast använda storlek som gör att när ett fönster öppnas kommer storleken att vara samma som den var senaste gången fönstret användes med avseende på bredd och höjd.