Statistiknummer

Winbas hjälp

Statistiknummer används för registrering av statistiknummer och benämning för Intrastat-rapporter, d.v.s. statistisk varukod enligt den kombinerade nomenklaturen (KN) och den underindelning som myndigheten använder benämnd Taric (Tarif Integré Communautaire).

Nummer är det begrepp som registreras på produkten eller gruppen. Vid rapportering till Intrastat är numret normalt en åttasiffrig varukod.

Beskrivning utgörs av en längre beskrivning med ett obegränsat antal tecken. Denna beskrivning kan då motsvarande de självförklarande texterna tillgängliga på SCB.

Hämta statistiknummer

Hämta statistiknummer är en funktion för att söka i texterna från SCB för att hitta rätt nummer att registrera beroende på företagets verksamhet.

Funktionen kräver åtkomst till Internet och kommer att visa hämtade nummer och beskrivningar i en dialog, med möjlighet att lägga till och spara dessa i registret.

Sök statistiknummer kan användas för att ta fram berörda nummer genom att ange en sökning på nummer eller en del av texten i beskrivningen.

Listan med hämtade nummer och beskrivningar tillgängliga för registrering. Använd knappen Lägg till eller dubbelklicka på raden för att lägga den till valda statistiknummer.

Valda statistiknummer kommer att sparas till registret när tilläggen är färdigställda och knappen Spara trycks. Om statistiknumret redan finns registrerat, kommer beskrivningen att uppdateras.

Registrering i Produkter eller grupper

Statistiknummer som har registrerats kan sedan anges på enskild produkt eller hel produktgrupp. Statistiknummer som anges måste då finnas registrerat för att kunna användas.

 
Dialogen indikerar att numret inte finns registrerat, men förekommer i den hämtade listan med statistiknummer.

Om numret inte finns i registret, men förekommer i den generella listan kan numret istället registreras automatiskt i registret för statistiknummer.

Hämta nummer vid registrering. Om rättigheter finns för att registrera statistiknummer finns också möjlighet att hämta och registrera nummer i samband med registrering av produkter och grupper.

Genom att högerklicka på listan visas alternativet Hämta nummer, tillsammans med alternativen för utskrift som t.ex. att skicka listan till Excel.

Selektering vid registrering. På samma sätt som att en selektering kan utföras på en registrerad beskrivning i fönstret Statistiknummer, kan en selektering också göras i samband med registrering när listan med registrerade nummer visas. Tryck F10 eller börja skriv in sökbegreppet mot listan.

För att återställa listan efter en sökning kan tangenterna F11 eller Escape användas.

Skriv ut eller skicka till Excel

Möjlighet finns också att exportera alla registrerade statistiknummer till Excel. Genom att högerklicka på skärmlistan kan registrerade statistiknummer också skrivas ut eller granskas vidare på bildskärm.