Generell uppdatering av kalkylpriser

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Generell uppdatering - Kalkylpriser

Rättigheter

Administratör, WB-rättigheter eller ändringar produkter

På produkter kan förutom ett inpris även ett kalkylpris registreras. Ett kalkylpris kan bestå av flera rader med beräknade kostnader för produkten, t.ex. material och försäljningsomkostnader.

Generell uppdatering av kalkylpriser kommer då att uppdatera kalkylpris baserat på rader angivna för respektive produkt.

Produkternas kalkylpris uppdateras utifrån registrerade rader och aktuella valutakurser. Raderna registreras i det bakomliggande registret Kalkylpriser som öppnas från Produkter. Kalkylpriser kan vara i olika valutor och i belopp eller procentsats.

Inställningen Sätt inpris lika med kalkylpris i avsnittet inställningar för produkter kommer även innebära att produktens inpris uppdateras baserat på kalkylpriser.


Se även: