Produkter Import alternativa produktnr / varianter

Winbas hjälp

Översikt Produkter

Importen utför inläsning av data från fil skapad i t.ex. Excel med transaktioner som utgör underlag av alternativa produktnummer eller varianter som används för organisering av produkterna i webshop och som tidigare är definierade i Inställningar Produkter - Övriga inställningar.

Både import av alternativa produktnummer och import av varianter återfinns bakom listan med alternativa nummer och varianter. För att öppna respektive importfunktion, öppna listan med alternativa nummer och varianter välj därefter någon av importerna till höger i rubriken.

Filnamn med alternativa produktnr / varianter

Ange en fil som innehåller data för alternativa produktnr eller varianter i kolumner separerade med tab vid textfil (.txt), eller med motsvarande kolumner i excelformat (.xlsx).

Tre kolumner i filen

Filen ska i båda fallen innehålla tre kolumner:

Produktnummer avser produktens nummer som måste vara registrerad i produktregistret.

Index eller rubrik. Index är det nummer eller position som rubriken har i inställningar för produkter och är en siffra 1 - 10 som anger var det alternativa numret eller varianten ska skrivas. Man kan också istället ange den rubrik som finns angiven i indexets position där datat ska registreras, t.ex. EAN- nummer eller Modell eller liknande.

Visa produkt för varianter. Själva huvudprodukten för varianter kan läsas in genom att ange index 0 i positionen.

Alternativt nummer eller variant utgör själva datan som registreras och ligger alltid i position tre.

Exempel på fil med varianter

Kolumn 1

Kolumn 2

Kolumn 3

Förklaring

Prodnr1

1

Röd

Index 1 till rubriken Färg används i definitionen.

Prodnr2

Färg

Grön

Rubrikens namn Färg har istället använts.

Prodnr1

2

42

Index 2 till rubriken Storlek har använts.

Prodnr2

Storlek

43

Rubrikens namn Storlek har istället använts.

Prodnr1

0

Huvudprodnr

Visa produkt läses in med index 0.

Ej registrerade transaktioner

Om en fil innehåller fält som refererar till en produkt som inte finns registrerad i produkter, kommer transaktionen inte att skrivas. Transaktionen kommer istället att upptas i rapporten Ej registrerade transaktioner efter att importen har utförts.

Skriv ut eller skicka till Excel

Rapporten över ej registrerade transaktioner presenteras på skärmen och kan därefter skrivas ut eller skickas till Excel. Om den skickas till Excel kan den därefter skrivas ut eller vidare bearbetas och eventuellt ligga till grund för ett underlag till ny import.


Som komplement till denna inläsning se även avsnittet: