Produkter - Ta bort alternativa produktnr / varianter

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Inställningar Administration - Produkter - Övriga inställningar

Översikt Produkter
Alternativa produktnummer

Ta bort alla alternativa produktnummer eller varianter med en rubrik

Om en serie av alternativa produktnummer eller varianter registrerade under en rubrik på ett antal produkter utgår från hanteringen, kan rubriken tas bort och alla referenser till dessa alternativa nummer kommer även att tas bort.

För att ta bort ett alternativt produktnummer eller variant permanent från alla produkter där detta användes, tas rubriken för produktnumret bort i inställningar produkt.

Genom att blanka rubriken och väljs F7 - Spara, ges följdfrågan om alla alternativa produktnummer / varianter med denna rubrik ska raderas ur produktregistret.

Ta bort enbart ett alternativt produktnummer

För att ta bort ett enstaka alternativt nummer eller variant kopplad till en enskild produkt, blankas fältet med den aktuella rubriken i samband med registrering av produkt.