Produkter - Dialoger

Winbas hjälp

Översikt Produkter

 

Vanliga dialoger som visas i samband att produkter används vid olika typer av registrering.

Registrering av produkt

När kunder används vid olika typer av registrering kan ett antal dialoger framträda, beroende på om en obefintlig kund eller ingen kund alls har angivits.

Inaktiv produkt

Dialogen Inaktiv produkt visas om administratören har angivit att inaktiva produkter registreras efter en varning eller att inaktiva produkter inte kan registreras alls.