Produkter - Dialogen Inaktiv produkt

Winbas hjälp

Produkter - Dialoger

Dialogen Inaktiv produkt visas om administratören har angivit att inaktiva produkter registreras efter en varning eller att inaktiva produkter inte kan registreras alls. Inställningen har då gjorts i följande avsnitt:

Dialogen kommer då visas som varning eller som en spärr innebär att produkten inte kan registreras fram till att alternativet Inaktiv på produktkortet hävs på produkten.

Dialogen Inaktiv produkt

Kan registreras efter varning innebär att produkten kan registreras efter dialogen.

Kan inte registreras betyder att produkten är helt spärrad för registrering i alla funktioner där produkter hanteras såsom funktioner kring inköp, offerering och försäljning.

Inaktiv produkt i struktur

På samma sätt kommer varningen eller spärren för registrering av inaktiva produkter också att gälla om en inaktiv produkt återfinns i en struktur. Om en produkt i efterhand har inaktiverats och återfinns t.ex. i en struktur för utleverans, kommer en eventuell inställd varning även att visas i samband med försäljning. Varningen avser då alltså detaljen som ingår i strukturen på den huvudprodukt som väljs vid registrering.


Se även: