Produkter - Dialogen Produkten finns inte registrerad

Winbas hjälp

Produkter - Dialoger

Produkten finns inte registrerad i produktregistret. Antingen har produktens nummer angivits felaktigt eller så ska denna produkt läggas upp i produktregistret.

  1. Kontrollera produktnumret genom att välja alt+pil-ner för att aktivera söklistan. Genom att sortera på benämning kan man avgöra om produkten möjligen finns registrerad med ett produktnummer som skiljer sig från det som är angivet.

  2. Om produkten inte finns registrerad, ska den läggas upp som en ny produkt i Produkter. För att öppna registrering av kunder, tryck tangenterna Shift+F6, eller använd knappen i knappraden.


Se även: